Выбрать страницу

Элитный Чешский курорт у Вас дома!

В европейском курортном деле используются источники воды уникального химического состава, положительно влияющие на здоровье человека. Эти источники в течении веков стали настолько популярными, что вокруг них возникли города-курорты. За их благодатным воздействием в эти города приезжает множество курортных гостей.
Наука, изучающая воздействие и использование воды этих источников, называется бальнеологией. Различается внешняя бальнеология ванны, и внутренняя бальнеология питье воды.

Evropské lázeňství využívá prameny s unikátním chemickým složením a jejich pozitivního vlivu na lidské zdraví. Tyto prameny jsou po staletí natolik oblíbené a vyhledávané, že okolo nich vznikala lázeňská města. Za blahodárnými účinky pramenů do těchto měst přijíždí množství lázeňských hostů.
Věda zabývající se účinky a využíváním těchto pramenů se nazývá balneologie. Rozlišujeme vnější balneologii, koupele a vnitřní balogii, tedy pití pramenů.